header-barcompetitie

Altijd al je eigen bar willen runnen?

Dan is dit je kans!!!

Schrijf je in voor de barcompetitie met minimaal 7 personen bv. vrienden , collega’s en/of ploeggenoten.
(2 barkeepers, 1 DJ , 2 glazenlopers/toezichthouders, muntenverkoper en een”portier”)

Het is de bedoeling om in een apart gedeelte van Café de Stee een zo spetterend mogelijk feest te organiseren.
Dus zelf biertjes tappenen drankjes inschenken, muziek draaien, sfeer maken, evt. een thema bedenken, promoten en zoveel mogelijk vriend(inn)en uitnodigen om er een gezellige avond van te maken. (max 200 personen)

Elk ingeschreven team ontvangt een budget van 100 euro om reclame, aankleding en/of promotiemateriaal aan te schaffen.
De teams worden op de avond niet alleen beoordeeld op omzet maar ook op sfeer, originaliteit, gastvrijheid, veiligheid en toegangsbeleid.

Ook moet er een STEE-COACH (in overleg) op de avond aanwezig zijn.

De bar-competitie is altijd op zaterdagavond van 20.00 tot 24.00 uur.
daarna gaat de zaal weer open voor alle cafebezoekers!

TIJDENS DEZE AVONDEN GELDEN DE REGELS VAN DE HUIDIGE DRANK- EN HORECAWET.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen de prijzen voor de beste teams worden bepaald.

barcompetitie

Schrijf jouw team nu in!

Inschrijven kan aan de bar in Café de Stee of door middel van onderstaand inschrijvingsformulier. Wanneer je het formulier gebruikt zullen wij contact met je opnemen.

Reglement Café de Stee Barcompetitie

 • Teams worden door een jury beoordeeld op omzet, originaliteit en uitvoering. De jury bestaat uit ervaren mensen in de horeca.
 • Elk team krijgt € 100,00 te besteden naar eigen inzicht (reclame, artiesten, decoratie, etc.). Hiervan moeten wel bonnen/rekeningen worden overlegd. Dit bedrag kan eventueel uitgebreid worden met middelen verkregen van zelf gevonden subsponsors.
 • Elk team overlegt minimaal 4 weken voor de geplande datum het thema met Café de Stee.
 • Materialen van Café de Stee mogen in overleg gebruikt worden.
 • Na afloop van de competitie, volgt op een nader te bepalen datum de uitslag.
 • Deelnemende teams moeten op de avond zelf bestaan uit  7 medewerkers van minimaal 18 jaar (medewerkers mogen elkaar wel aflossen).
 • Elk team is minimaal 1 uur voor aanvang aanwezig om enige uitleg te krijgen over de werkzaamheden.
 • Elk team wijst een Captain aan, die als aanspreekpunt van de hele groep zal fungeren.
 • Buiten de avond om mogen er wel meer personen ingezet worden (voorbereiding, opbouw, afbouw etc.)
 • De avond duurt van 20:00 uur tot 00:00 uur, daarna zal het café geopend zijn voor het reguliere publiek.
 • Tijdens de avond is er één Coach (een personeelslid van café de Stee) aanwezig, die het team bijstaat waar nodig, maar niet ingezet mag worden als barman of vrouw, glazenhaler, DJ of iets dergelijks. Aanwijzingen moeten altijd opgevolgd worden!
 • Elk team moet zo effectief en goed mogelijk te werk te gaan. De werkzaamheden zullen niet alleen bestaan uit het werk achter de bar, maar ook glazen halen, spoelen, muziek draaien, opruimen, toezicht houden en, indien nodig, ook toiletten schoonmaken. Elke ploeg zal in de gaten worden gehouden door de coach.
 • De Coach kan een team strafpunten opleggen als werkzaamheden niet goed uitgevoerd worden.
 • De regelgeving opgelegd door de wettelijke instanties moeten nageleefd worden (geluidsnormen, sluitingstijden e.d.)
 • Er mogen geen ‘alcohol-acties’ worden gehouden.
 • Tijdens de avond mag er door het team geen alcohol genuttigd worden, daar is na afloop voldoende tijd voor…
 • Er mag geen entree geheven worden.
 • Alle afspraken die met ‘derden’ gemaakt worden, zijn voor eigen risico van het team.
 • Bij calamiteiten dient er direct overlegd te worden met de Coach.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Café de Stee.